http://elviresoyez.net/files/gimgs/th-31_artland-benoni-erik-jeor-elvire-soyez-300dpi-v05.jpg
http://elviresoyez.net/files/gimgs/th-31_Sculptures_detalj.jpg
http://elviresoyez.net/files/gimgs/th-31_Elvire-Soyez_detalj-13.jpg
http://elviresoyez.net/files/gimgs/th-31_artland-benoni-erik-jeor-elvire-soyez-300dpi-v07.jpg
http://elviresoyez.net/files/gimgs/th-31_chocholat_2.jpg
http://elviresoyez.net/files/gimgs/th-31_Elvire-Soyez_detalj-09.jpg
http://elviresoyez.net/files/gimgs/th-31_artland-benoni-erik-jeor-elvire-soyez-300dpi-v02.jpg
http://elviresoyez.net/files/gimgs/th-31_cloud.jpg
http://elviresoyez.net/files/gimgs/th-31_Elvire-Soyez_detalj-11.jpg
http://elviresoyez.net/files/gimgs/th-31_artland-benoni-erik-jeor-elvire-soyez-300dpi-v06.jpg
http://elviresoyez.net/files/gimgs/th-31_artland-benoni-erik-jeor-elvire-soyez-300dpi-v08.jpg
http://elviresoyez.net/files/gimgs/th-31_Elvire-Soyez_detalj-05.jpg

L´APESANTEUR

Två så olika konstnärer som makarna Erik Jeor och Elvire Soyez ingår en legering på Galleri Benoni:
Jeors akvareller, flyktiga och flytande som luft och vatten med Soyez solida skulpturer, skapade av eld och jord.

Titeln ”L´Apesanteur” innehåller både tyngd och dess upphävande: tyngd och tyngdlöshet (ett tema som upptog Simone Weil). Erik Jeors akvareller svävar i en rymd eller submarin värld, mellan form och formlöst, kropp och landskap, abstrakt tecken och figur. Mellan apokalyps och lycka. Svävande, simmande - men de har uppstått ur den rinnande färgens gravitation, dess egen fysiska tyngd.
Och Elvire Soyez objekt i bränd lera som vilar tungt på underlaget rymmer samtidigt det viktlösa och himmelska: den urgamla armeniska kyrkan omgiven av ett moln. Och den kristallinskt formade bergstoppen övergår i en en kultbyggnad, besläktad med futurismens och expressionismens himlastormande utopier. I det jordiska inkarneras det spirituella, som i erotiken: en skåra i snigeln. Metamorfoserna blottar ett leende.

Peter Cornell är författare, konstkritiker och ledamot av Kungl. Konstakademien i Stockholm

Exhibition made with support from The Swedish Arts Grants Committee